logo MDK
Ovzduší

Ovzduší

Měření dopravní zatíženosti

11. 5. 2020

,,Šli jsme ven na místní most pozorovat dopravu v okolí naší školy. Paní učitelka nám rozdala pracovní list, kde jsme měli zapsat údaje o tom kolik aut jsme viděli a také kolik členů měla auta. Viděli jsme například kamiony, autobusy a auta.“

Počet                                 Počet v procentech

Auto-1 osoba: 37                                             56%

Auto-2 osoby: 11                                             16%

Auto-3 a více osob: 6                                       9%

Bus spíše prázdný: 3                                        4%

Bus spíše plný: 2                                               3%

Nákladní auto: 16                                             24%

Vojenské auto: 1                                               1%

CELKOVÝ POČET VOZIDEL: 65                        100%

 


Galerie