logo MDK
Zkoumané lokality

Zkoumané lokality


Dotazníkový průzkum mezi spoluobčany

11. 5. 2020

Termín průzkumu: 20.11. 2019

 

Otázky:

1) Kterou lokalitu v naší městské části vnímáme za problémovou z hlediska ovzduší, vody nebo zeleně?

2) V čem konkrétně problém spočívá (znečištění ovzduší, zvýšený provoz atd.?

Průběh průzkumu:

Rozdělili jsme se na 5 týmů a odděleně jsme šli ven.V naší lokalitě jsme se ptali náhodných lidí na tyto otázky a ptali jsme se na otázky a zapisovala odpovědi.

Závěr průzkumu:

Celkový počet občanů, kteří vyjádřili svůj názor: 43

Lidi, kteří neměli žádný problém , nebo nechtěli odpovídat: 15/43

Nejvíce řešený problém byl: silný provoz, hodně aut, smrad.


Galerie