logo MDK
Zeleň

Zeleň


Pracovní listy

24. 6. 2020

Jak by vypadal termosnímek pohledu z okna, mapa zeleně v okolí školy a co všechno umí městská zeleň?

 1. Rostliny působí jako filtr škodlivin v ovzduší. Stromy zachycují polétavý prach.
 2. Rostliny odpařují z listů vodu, a tak zvlhčují vzduch.
 3. Při odpařování vody z listů rostlin je spotřebováno hodně tepelné energie z okolního vzduchu. Vzduch v blízkém okolí rostlin se tak ochlazuje.
 4. Stromy a keře fungují jako protihluková bariéra. Čím je porost hustší a širší, tím je jeho vliv na tlumení hluku výraznější.
 5. Rostliny produkují při fotosyntéze kyslík.
 6. Zeleň v městském prostředí umožňuje lidem lépe vnímat střídání ročních období. Zelené plochy a parky působí kladně na lidskou psychiku.
 7. Plochy osázené zelení dobře vsakují dešťovou vodu a pomáhají udržovat hladinu podzemní vody. Zabraňují velkému odtoku deště do kanalizace.
 8. Zeleň je domovem mnoha živočichů. Je posledním možným útočištěm ve městě pro různé bezobratlé živočichy (např. hmyz), ptáky a savce.
 9. Stromy zmírňují proudění větru, zabraňují vzniku vzdušných vírů a prudkým nárazům větru. Stromy a keře vysázené v těsné blízkosti budov tak mohou v zimě snížit tepelné ztráty budov až o 50 %.
 10. Stromy a keře zpevňují svými hlubokými kořeny půdu na svazích i na březích vodních toků. Zabraňují tak erozi.
 11. Rostliny uvolňují aromatické látky, které způsobují charakteristickou vůni některých květin, stromů či keřů, zvláště v době kvetení.
 12. Při fotosyntéze rostliny spotřebovávají oxid uhličitý, který vzniká při dýchání všech organismů a při spalovacích procesech.

Galerie