Mikroklima okolí školy 2020/2021

Školy zapojené do projektu zkoumají mikroklima svého okolí. Své výsledky, fotografie činností a návrhy úpravy okolí nahrává každá škola do svých internetových „kapes“ k informování zastupitelů městských částí a široké veřejnosti.

ZŠ Mikoláše Alše

Suchdolská 360/61,Praha 6 - Suchdol,165 00

KAPSY
FZŠ prof. Otokara Chlupa

Fingerova 2186,Praha 13, 158 00

KAPSY

Poslední příspěvky

různé povrchy,vsakování
měření pH
zeleň
zkoumání lišejníků
vsakování vody 6B
zjišťování vsakování vody 7