logo MDK
Zkoumané lokality

Zkoumané lokality


Výběr lokality

26. 3. 2023

Dotazníkové šetření prováděli žáci mezi učiteli i občany. Problémových lokalit je na Černém Mostě celá řada, ale rozhodli jsme se pro lokality, které se nachází v bezprostředním okolí školy, kde žije většina našich žáků.

Jako problémovou lokalitu jsme zvolili ulici Vašátkovu a Ocelkovu. Jako kontrolní lokalitu jsme zvolili školní zahradu.


Galerie