"Mikroklima okolí školy" je dlouhodobý projekt určený pražským základním školám. Díky podpoře Hlavního města Prahy je ve školním roce 2015/2016 zdarma nabízen školám v 15 městských částech.

Projekt vznikl inovací úspěšného projektu „Město do kapsy“, který ZO ČSOP Koniklec, p. s. nabízí pražským školám od roku 2010. Je zaměřen na zkoumání životního prostředí v okolí školy (tematické okruhy Voda, Ovzduší, Zeleň) a na podporu komunikace škol s občany a organizacemi daných městských částí.

Brožura - Průvodce k projektu (PDF, 1MB)

Mikroklima okolí školy – žáci zkoumají problematické lokality

Projekt Mikroklima se v 15 pražských školách rozběhl naplno.

Žáci jsou uprostřed zkoumání životního prostředí v okolí své školy.

ZŠ Satalice: „Díky pokusům a pozorování jsme došli k závěru, že Satalice nepatří mezi místa s ideálním výskytem zeleně“, říká Šárka Kratochvílová z loňské 9. B, která se projektu zúčastnila. „Pár stromů se v okolí nachází, ale domnívám se, že to nestačí. Vlhkost ovzduší v okolí také není moc pozitivní. Navrhla bych více vodních ploch, konkrétněji nějakou fontánu na místní kruhový objezd. Velice užitečné jsou takzvané zelené střechy, které nezaberou místo na Školní pozemek je ´vybavený´ zelení celkem dobře, u silnice už to tak slavné není. Velmi mě to mrzí, jelikož Satalice jsou pěkná část Prahy, kterou stojí za to udržovat a měnit k lepšímu. Tak s tím pojďme něco udělat“, navrhuje Šárka.

ZŠ Radotín: Žáci za sebou mají vícedenní experiment měření prašnosti vzduchu pomocí Petriho misek s krémem. „Pokus nám komplikovalo počasí, ale výsledky jsme získali. Děti porovnávaly různě znečištěné vzorky krému nasbírané na několika místech. Mluvili jsme o tom, jaké škodliviny se v krému usadily, jaké jsou jejich zdroje v městském prostředí i jaké potíže způsobují“, shrnuje chemikářka Daniela Nová.  

ZŠ Tusarova: „Výuka a práce v terénu žáky velmi baví. Naší problematickou lokalitou je ulice Argentinská a lokalitou kontrolní park u MŠ Tusarova. Při testování jsou výsledky opravdu rozdílné. Díky pokusu, při kterém žáci zkoumali prašnost v obou lokalitách, si mohli snadno ověřit, že ulice Argentinská je více postižená prachem než ulice Tusarova. O znečišťujících látkách v ovzduší se neustále mluví, ale většinou pouze teoreticky. Díky projektu si žáci mohou teoretické znalosti ověřit v praxi na konkrétním pokusu“, říká paní učitelka Belháčová.  Školy zapojené do projektu v roce 2015/2016


Praha 2 Praha 16 Praha 8 Praha 3 Praha 9 Praha 1 Praha 12 Praha 7 Praha - Čakovice Praha - Satalice

Školy zapojené do projektu v roce 2014/2015


Praha 1 Praha 2 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 12 Praha 19 Praha - Běchovice Praha - Kunratice Praha - Čakovice Praha - Satalice Praha 15 Praha 22 Praha 9

Školy zapojené do projektu ve školním roce 2013/2014


Praha 6 Praha 17 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 7 Praha 8 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 14 Praha 15 Praha 19 Praha 22 Praha - Libuš Praha - Běchovice Praha - Kunratice Praha - Velká Chuchle Praha - Čakovice Praha - Horní Počernice