logo MDK

Výzkum prašnosti ovzduší v okolí ZŠ Radlická

4. 5. 2019

Instalovali jsme všechny prachoměry: Do přímého okolí školy, v okolí Radlické silnice, do lesíku v okolí tramvajové zastávky Radlické. Když jsme prachoměry po několika dnech sebrali a zkoumali, viděli jsme, že v prachoměrech okolo silnice bylo více jemného černého prachu, do prachoměrů v lesíku spadly naopak nějaké květy.


Galerie