logo MDK

Pocitová mapa a dotazníkové šetření

26. 4. 2019

Po diskuzi, co je veřejný prostor, jsme se rozdělili do skupin. Vyznačili jsme si veřejný prostor a vytvořili pocitovou mapu pomocí barevných lepítek. Ta se týkala míst, která máme rádi, kde se scházíme, když máme volno, kde se nám nelíbí a kam nechodíme, protože se tam bojíme.

Potom jsme si vytvořili dotazníkové otázky, které se týkali těchto míst a vyrazili jsme před metro Háje. Tam jsme se ptali našich spoluobčanů na místa, která se jim líbí, nebo která by chtěli změnit.

Výsledky jsme porovnali s naší pocitovou mapou.

Poté jsme dostali dotazníky, které jsme vyplnili pomocí odpovědí našich spoluobčanů. Odpovědi jsme sečetli a zapsali do konečného papíru s odpovědmi.

Když jsme měli odpovědi zapsané a dokončené, začali jsme řešit, které místo v našem okolí bychom chtěli změnit. Na místo, na  kterém jsme se dohodli – (což byl Hrádek), jsme se šli podívat a navrhovali jsme po jednotlivých skupinách, jak bychom chtěli toto místo změnit.

Zatímco my jsme  navrhovali, pan učitel fotil fotky tohoto místa.

Fotky nám pan učitel vytiskl a my jsme podle nich navrhovali jak místo vylepšit a změnit.

 

 


Galerie