logo MDK

Měření dopravního zatížení

8. 6. 2019

Téma hlavních škodlivin v pražském ovzduší jsme s dětmi pojali nejjednodušší cestou, tedy pozorováním dvou hlavních silnic u Čechova mostu, které se kříží v bezprostřední blízkosti naší školy. Na projektu nám pracovali žáci z našeho programu mimořádně nadaných žáků prvního stupně a vytipování lokalit proběhlo zcela v jejich režii pomocí map a jejich vlastního úsudku. Vzhledem k zatíženosti těchto silnic se děti předem těšily na výsledek zkoumání 🙂

Děti se nám rozdělily do 5 týmů a každá skupinka zkoumala počty projíždějících aut, autobusů a jiných dopravních prostředků. Vzhledem k blízkosti Vltavy se jedna ze skupinek zabývala i sčítáním motorových vozidel na řece a jedna skupinka byla kontrolní.

Výsledky byly pro děti velmi šokující, jelikož většina projíždějících aut i v dopravní špičce byla jen s jedním řidičem a naopak autobusy a tramvaje byly téměř prázdné. Následná diskuze se tedy vedla ohledně „zbytečného“ zatěžování ovzduší emisemi a malého vytížení pražské mhd. 

Písemné a grafické zpracování (viz níže) probíhalo ve třídě opět za dohledu naší paní učitelky a zapojení paní zástupkyně, které si i vyslechly nadšené výstupy našich badatelů s návrhy na zlepšení 🙂