logo MDK

Dopravní zatížení Jamrtálu – závěrečná aktivita

5. 7. 2023

Jako poslední výzkum jsme absolvovali měření dopravního zatížení Nuselského údolí, které nese již téměř zapomenuté označení Jamrtál.  Aktivitu jsme uvedli diskuzí o způsobech dopravy a i za pomocí pracovních listů si představili zatížení životního prostředí různými dopravními prostředky. Děti těšilo, že jsme kolektiv, který se do školy přepravuje téměř výhradně městkou hromadnou dopravou nebo dochází pěšky. Výsledky terénního výzkumu už tak potěšitelné nebyly.

Samotný terénní výzkum probíhal ve čtyřech skupinách na dvou lokalitách, na každé z nich navíc v obou směrech dopravy. Každá ze skupin absolvovala první měření, po kterém se přesunula na druhou lokalitu. Celkem jsme tak měli osm vstupů pro závěrečné vyhodnocení. Bohužel se dětem potvrdilo očekávání, že naprostou většinu dopravních prostředků projíždějících Nuslemi (ať už  v západo-východním směru podél Botiče v Křesomyslově ulici, nebo v severo-jižním směru na počátku Bělehradské ulice) tvoří nevytížená osobní auta, nejčastěji pouze s řidičem. Tento trochu neveselý fakt ale ve vnímání dětí přehlušilo jedno nečekané setkání – ve vybetonovaném korytě Botiče si totiž kráčel čáp černý, kterého alespoň letmo zahlídly všechny pracovní skupiny.

Naše pozornost mu ale nebyla až tak milá, a tak vzlétl a poněkud těžkopádně zamířil směrem k Pankrácké pláni. Pro 5.A to byla intenzivní tečka za přínosnou účastí v celém projektu Město do kapsy.


Galerie