logo MDK

Měření prašnosti ovzduší pomocí krému – 5.B

21. 12. 2019

Během měsíce října a listopadu 2019 si žáci 5.B vytipovali jednu kontrolní a jednu problémovou lokalitu. Do každé z lokalit instalovali ve skupinkách jednu Petriho misku s krémem a zanechali je tam po dobu několika dní. Poté zkoumali a porovnávali, jak velká vrstva prachu se na krému za tu dobu usadila. Jedné ze skupin byly bohužel misky během několikadenního pokusu odcizeny.


Galerie