logo MDK

Měření prašnosti ovzduší pomocí krému třída 5.D

29. 12. 2019

Žáci 5.D se rozdělili do čtyř skupin, které na problematické i kontrolní lokalitě umístili na čtyři dny Petriho misky s krémem. Lokality byly vybrány na základě dotazníkového šetření jednotlivých skupin. Po čtyřech dnech došlo ke sběru misek. Každá skupina Pak ve třídě zhodnotila množství znečištění krému z jednotlivých lokalit. Jedna skupina našla jednu misku zbavenou krému. při zkoumání se potvrdily tyto skutečnosti: Největší znečištění bylo v oblasti rodinných domů kde se topí v kamnech (hrubší částice nečistot a popela), a také u frekventovaných komunikací (absence popela). Naopak kontrolní oblasti v parcích či lokalitách se městskou zelení byly téměř bez prachových částic či popela.  Celý experiment proběhl na konci října. Skupiny pracovali samostatně jak při umísťování i sběru misek. Experiment vyvolal živou diskusi mezi žáky o v hodnosti výběru lokalit a o názorech lidí na ovzduší na sídlišti. Celý projekt se stal součástí výuky přírodopisu v rámci enviromentální výchovy.

 

Na závěr připojujeme odkaz na Mapy.cz, kde jsou zaznamenány stanoviště i s popisky. https://mapy.cz/s/raduzodape


Galerie

Soubory