logo MDK

Návrh na zkrášlení prostoru v okolí školy

5. 7. 2019

SEZNÁMENÍ S POJMEM ESTETIKA A REKREACE

 • Žáci diskutovali o tom, co je estetika, jak zkrášlovat veřejné prostory.
 • Vedli diskuzi nad tím, co vše se již zkrášlilo v prostorách školy i v jejím okolí.
 • Došli k závěru, že tam, kde se lidem bude líbit, budou automaticky trávit více času a že je to podobné i s prostory naší školy, protože prostředí uvnitř školy mají hezké, líbí se jim a i to je důvod, proč se do školy těší.
 • Žáci diskutovali o tom, co je rekreace, a jak je důležitá pro psychiku člověka a že je potřeba se rekreovat v každém věku, protože každý má své potřeby na odpočinek – sice jiné, ale má.

DISKUZE O ZELENI

 • Porovnávali oblíbená místa, určovali, kolik jich je v zeleni.
 • Zjistili, že nejoblíbenější místa venku jsou právě tam, kde je hodně stromů a květinových záhonů.

VÝBĚR MÍSTA KE ZKRÁŠLENÍ

 • Protože více jak polovina žáků ve třídě bydlí od školy daleko, v jejím okolí se téměř nepohybují jinde, než v samotné blízkosti.
 • Proto se soutředili na zkrášlení právě prostoru těsně u školy.
 • Každá skupina navrhla, co by se u školy mohlo ještě vylepšit, aby se jim v tomto prostoru více líbilo.
 • Vyhodnotili  poté své nápady a nejvíce se objevoval nápad na zakrytí kontejnerů s odpadem, které stojí přímo u vjezdu do školy.

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ

 • Na tomto návrhu pak všichni začali společně přemýšlet a pracovat.
 • Žáci vymýšleli různá řešení zakrytí, využití rostlin, keřů, estetické sladění s tím, ci již v prostoru je.
 • Zamýšleli se i nad použitím materiálů zástěny.
 • Načrtli řešení, jak by se prostor mohl zakrýt s využitím rostlin.
 • Návrh prodiskuovali na vedení školy, kde jim byla přislíbena pomoc.

KONRÉTNÍ NÁVRH NA REALIZACI

 • Zástěna na 3 kontejnery v délce 3 m.
 • Použitý materiál – pozinková konstrukce, dřevěné laťky.
 • Ukotvení do trávníku za kontejnery.
 • Vysazení popínavých rostlin, keřů před zástěnou tak, aby pohledově ladily se stávající zelení.

Galerie