logo MDK

Pokus

8. 6. 2021

Vyzkoušejte si pokus s odpařováním vody. K odevzdanému pracovnímu listu zvlášť nahraj fotografii pokusu.

Jednou z myšlenek tohoto projektu je, že rostliny odpařují vodu, tím nám ochlazují okolí a zvlhčují vzduch. Organismus rostlin se vypařováním vody chrání před přehřátím. Rostliny potřebují vodu k fotosyntéze, k transpiraci (dýchání) i k jiným procesům. Přijímají ji spolu s rozpuštěnými látkami především kořeny, ze kterých pak směřuje vzhůru tzv. transpirační proud vedoucí drahami ve dřevě. Rostlina ovládá vypařování vody především zavíráním a otevíráním listových průduchů.

Rozdíl v množství vody vypařené ze stromu a přímo z půdy je obrovský, neboť plochy listů stromu mají v součtu několikanásobně větší plochu než půda, na níž roste.

 

Pokus: 

  1. Přichystejte si igelitový sáček, provázek a rostlinu v květináči o výšce 20—40 cm
  2. Na celou rostlinu navlékněte sáček a u země jej stáhněte provázkem.
  3. Do zeminy pomalu, v průběhu dvou minut, nalijte 0,5 litru vody. 
  4. Pokud se voda do zeminy stále může vsakovat, přilijte další 0,5 litr vody.
  5. Sáčku se nedotýkejte a počkejte 15 minut.
  6. Pokus vyfotografujte.
  7. Po 15 minutách sundejte sáček a podívejte se, jak se orosil. Orosený sáček vyfotografujte. Pokus můžete opakovat na různých rostlinách, různé rostliny odpařují vodu různou rychlostí.

Galerie