logo MDK

Pracovní listy

9. 8. 2020

Jak by se dalo snížit množství dopravy? Jak by se dalo snížit množství polétavého prachu?

Odpovědi žáů:

  • Udělat okolo školy pěší zóny a vysázet na nich stromy
  • Vysázet více vegetace
  • Více zeleně místo silnic
  • Chodit více pěšky
  • Omezit dopravu
  • Omezit množství jedoucích aut kolem školy, například by kolem školy mohli jezdit jen ti, kteří tam bydlí.

Galerie

Soubory