logo MDK

Pracovní listy

8. 6. 2021

Pravdivá tvrzení:

 • Rostliny působí jako filtr škodlivin v ovzduší. Stromy zachycují polétavý prach

 • Rostliny odpařují z listů vodu, a tak zvlhčují vzduch.
 • Při odpařování vody z listů rostlin je spotřebováno hodně tepelné energie z okolního vzduchu. Vzduch v blízkém okolí rostlin se tak ochlazuje.

 • Stromy a keře fungují jako protihluková bariéra. Čím je porost hustší a širší, tím je jeho vliv na tlumení hluku výraznější.

 • Rostliny produkují při fotosyntéze kyslík.

 • Zeleň v městském prostředí umožňuje lidem lépe vnímat střídání ročních období. Zelené plochy a parky působí kladně na lidskou psychiku.

 • Plochy osázené zelení dobře vsakují dešťovou vodu a pomáhají udržovat hladinu podzemní vody. Zabraňují velkému odtoku deště do kanalizace.

 • Zeleň je domovem mnoha živočichů. Je posledním možným útočištěm ve městě pro různé bezobratlé živočichy (např. hmyz), ptáky a savce.

 • Stromy zmírňují proudění větru, zabraňují vzniku vzdušných vírů a prudkým nárazům větru. Stromy a keře vysázené v těsné blízkosti budov tak mohou v zimě snížit tepelné ztráty budov až o 50 %.

 • Stromy a keře zpevňují svými hlubokými kořeny půdu na svazích i na březích vodních toků. Zabraňují tak erozi.

 • Rostliny uvolňují aromatické látky, které způsobují charakteristickou vůni některých květin, stromů či keřů, zvláště v době kvetení

 • Při fotosyntéze rostliny spotřebovávají oxid uhličitý, který vzniká při dýchání všech organismů a při spalovacích procesech.


Galerie