logo MDK

Pracovní listy

26. 5. 2020

Jak by se dalo snížit množství dopravy? Jak by se dalo snížit množství polétavého prachu?

 • Kdyby lidé více chodili pěšky a když už tak třeba omezit jízdu autem, třeba jezdit v tramvaji.
 • Když lidí budou méně kouřit tabákové výrobky.
 • Do školy by se chodilo pěšky nebo MHD, které nevyprodukuje tolik polétavého prachu, jako kdyby každý jel do školy autem. Také kdyby se zaměřilo na vybudování nabíječek na elektroauta po celé ČR, více lidí by se pak nebálo si koupit elektroauto.
 • Zavést pouze elektro auta zavést elektrické vytápění budov.
 • Množství dopravy by se dalo snížit, kdyby každý nejezdil ve vlastním autě, ale například jezdili autobusy/tramvajemi, nebo chodili do školy pěšky. Tím by se zároveň snížilo i množství polétavého prachu. Množství polétavého prachu by se také dalo snížit například kdyby lidi méně kouřili tabákové výrobky.
 • Množství dopravy by se dalo snížit, kdyby každý nejezdil v autě a spíše využíval veřejnou dopravu (jako např. tramvaje) a když už by jel autem, tak ne sám, ale např. se zbytkem rodiny. Samozřejmě by se hodně vyřešilo, kdyby lidé více chodili pěšky. Tím by se zároveň snížilo i množství poletavého prachu, ještě spolu s méně kouřením tabákových výrobků.
 • Myslím ,že doprava okolo naší školy je mírná a proto bych dopravu nesnížila.
 • Kdyby bylo více aut na elektrický pohon myslím,že by bylo o mnohem méně poletavého prachu v ovzduší.Poletaví prach je také z kouře takže by se mohl snížit počet kuřáků v České Republice,protože kouř z cigaret neprospívá ani samotnému kuřákovi a ani prostředí okolo něho.
 • Chodit pěšky, jízda na kole, snížení osobní dopravy, nechat pouze veřejnou dopravu, nebo aspoň více osob v autě, postavit pro pěší most přes Vltavu, pěší zóny; zvýšit počet sportovišť, obchodů atd. – lepší občanskou vybavenost – nemuselo by se nikam dojíždět. Výsadba stromů, zatravňování volné plochy a budování vodních nádrží v parcích či vodotrysky na náměstí by spolu s lepší filtrací a čištěním odpadních plynů v továrnách jistě snížily množství polétavého prachu.
 • V okolí naší školy, by se dalo množství dopravy snížit, tím, že by děti, učitelé do školy chodili pěšky. Nejezdilli by tak dopravními prostředky. Tím by se snížilo i množství polétavého prachu, ovzuší by se tak neznečišťovalo.
 • Například kdyby se uzavřely silnice ke škole.

Galerie