logo MDK

Projektový den

30. 1. 2019

Dne 30.1. třídy 6. A + 6. B prezentovaly první část projektu OVZDUŠÍ a DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ. Řízené besedy se zúčastnila Ing. Dalia Peterová z Ekocentra Koniklec, která s žáky diskutovala a probírala dané téma. Všem patří velké poděkování  a nasazení v projektu.


Galerie