logo MDK

Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení

13. 6. 2019

V rámci projektu Mikroklima okolí školy jsme měli příležitost zjistit například, že vodu rostliny nejen přijímají, ale i vypařují, že teplota je nad trávou nižší než nad asfaltem, a že zelené rostliny zdržují vodu, hluk i prach. Jako lokalitu s dostatkem zeleně jsme sledovali školní zahradu. Problematické lokality – křižovatka u zastávky Michelská a dálniční nájezd nad ulicí Ohradní mají rozdílné zastoupení stromů a keřů. U obou jsme ale zaznamenali výrazně vyšší teplotu a prašnost než na školní zahradě. Hodnotit hluk nepovažujeme za vypovídající vzhledem odstínění zahrady od silnice budovou školy. Ploch k vysazení rostlin na problematických lokalitách není mnoho, např. u zastávky Michelská nejsou okolní domy a jejich obyvatelé ničím chráněni před hlukem plynoucím z dopravy na křižovatce. Za vhodnou úpravu považujeme rekonstrukci pravé strany chodníku (směrem na zastávku Spořilov) a vysazení stromů. V lokalitě s nájezdem na dálnici navrhujeme vysazení stromů na zatravněné ploše u instalaci velkoobjemových květináčů na nově zřízené vyasfaltované parkoviště.