logo MDK

Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení

13. 6. 2019

Pokusy ukázaly prokazatelně vyšší prašnost v blízkém okolí dálnice a ulice Michelská než na školní zahradě.

Navrhovaná opatření – vysadit více stromů, zejména v okolí zastávky Hadovitá (směr Budějovická a Kačerov) v nedávné době poražené vzrostlé stromy nahradit nově vysazenými alespoň ve stejném lépe ještě ve  vyšším počtu.