logo MDK

Škodliviny v pražském ovzduší, spalovací proces

8. 6. 2019

V této aktivitě jsme se s devátou třídou zaobíraly pochopením znečištění ovzduší díky hře, která nám byla od projektu poskytnuta. Touto velmi zábavnou formou se žákům podařilo zjistit, jak spalovací proces funguje a jaké prvky a sloučeniny se tohoto procesu účastní. Díky aktivitě nebyl poté problém vyplnit pracovní listy, které dětem pomohly si informace ucelit 🙂 Následnou diskuzí jsme s žáky probírali, jak ke znečišťování nepřispívat a jak naopak by mohl pomoci každý z nás.


Galerie