logo MDK

Úvod

8. 6. 2021

Letošní ročník projektu Mikroklima se uskutečnil v rámci distanční výuky za pomoci pracovních listů. Zkoumaná lokalita tedy byla lokalita kolem bydliště žáků.