logo MDK

Úvodní hodina

18. 4. 2023

15.2.2023 proběhla úvodní hodina, kdy jsme diskutovali nad tím, co je životní prostředí, co ho ovlivňuje, jak vypadá zdravé a jak nezdravé životní prostředí. Své názory žáci vyjádřili na velké archy papíru.

Poté jsme si představili náplň projektu a jeho tematické okruhy. Někteří ještě udělali úvodní dotazník, většina to ale stihla ještě na konci roku. Následovala diskuze na vyjasnění toho, co je to klima a mikroklima, v jakém žijeme klimatu. Ujasnili jsme si vztah mezi pojmem klima a podnebí a ve srovnání odlišného klimatu u nás, v Egyptě či Aljašce jsme určovali, čím je podnebí charakterizované.

Obdobně, ve srovnání různých tříd resp. tříd v různých podmínkách (hodně oken, málo, před, po vyučování-nevyvětráno, přetopeno, zima, třída v suterénu, kde je vlhko, množství rostlin, přeplněnost třídy atd.) jsme si vysvětlili, čím je dáno mikroklima třídy. Žáci si tak zvědomili, jak mikroklima třídy, ale i širšího okolí (například právě okolí školy) ovlivňuje naši psychickou pohodu i fyzické zdraví a že má smysl se ním zabývat a působit na něj pozitivně.

Proběhlo rozdělení do 3 týmů, tak aby všem bylo příjemně, pracovali týmově a nikdo se necítil osamoceně – Klimatičtí ufoni, Vzdušní cirkulárka a Pepínův CO2.

Následně žáci promýšleli problematickou lokalitu v okolí školy, na mapě s vyznačenou městskou částí Praha 3 (a nejbližších okolních) tři lokality o max. ploše do 500x500m, následně proběhlo dotazování spoluobčanů, kteří v okolí školy bydlí nebo pracují, na jejich názor na problémovou lokalitu.


Galerie