logo MDK

voda

27. 3. 2022

Zjišťování rychlosti vsakování vody bylo velmi zajímavé. Některé povrch jsme ani nestačili změřit.

Také jsme se pokusili vytvořit ideální náměstí, kde by žádná voda neodtékala do kanalizace.


Galerie