logo MDK

Zkoumané lokatily

26. 5. 2020

Letošní ročník projektu Mikroklima se uskutečnil v karanténě za pomoci pracovních listů. Zkoumaná lokalita tedy byla lokalita kolem bydliště žáků.