logo MDK

Zkoumané lokatily

9. 8. 2020

Letošní ročník projektu Mikroklima se uskutečnil v karanténě za pomoci pracovních listů. Zkoumaná lokalita tedy byla lokalita kolem školy nebo bydliště žáků.