logo MDK

Zkoumání teplotních poměrů lokality a měření teploty a vlhkosti vzduchu

30. 6. 2022

Tentokrát se žáci podívali na zoubek teplotám a vlhkosti v okolí školy. Pomocí termokamery zkoumali, jak teploty ovlivňuje zeleň. Obrázky poté sami zpracovali.
Dále také měřili teplotu a vlhkost v okolí školy. Výsledky zaznamenali do pracovního listu.


Galerie