logo MDK
Ovzduší

Ovzduší


Prašnost v Praze – výsledky

15. 4. 2019

Po několika dnech, co jsme nechali Petriho misky s krémem na exponovaných stanovištích jsme je opět sesbírali a vzali do třídy na prozkoumání. Už při sběru se vyskytl problém: jedna miska se ztratila! A zrovna ta, co byla umístěna na autobusové zastávce, taková škoda. Ostatní misky jsme ale úspěšně sebrali. Při pozorování nachytaných nečistot na krému žáci zjistili, že nejvíce „bordelu“ je na misce, která ležela na parapetu okna školy a nejméně na miskách, které byly přímo na stromě, nebo u keřů. Přišli tedy na to, že zeleň, zejména stromy zachytávají spoustu nečistot ze vzduchu.


Galerie

Prašnost v Praze – VIII.A

7. 3. 2019

Aby jsme s žáky VIII.A zjistili jaká je situace ohledně prašnosti v okolí naší školy, rozmístili jsme po okolí Petriho misky s krémem. Nechali jsme je otevřené a přístupné vzduchu po dobu několika dní a poté jsme je sebrali a pozorovali, co se na krému zachytilo. Petriho misky bylu umístěny na parapetu školy, na kůlu plotu u školy, ve větvoví stromu, na tyčy od basketbalového koše, na trafostanici u silnice a na střeše zastávky autobusu.


Galerie

Lišejníky – VIII.A

28. 2. 2019

Protože se umoudřilo počasí, vyrazili jsme s žáky VIII.A ven, užít si trochu sluníčka a teplíčka a rovnou omrknout stromy v okolí školy, jestli se na nich nenachází nějaké lišejníky. Žáci jich našli spoustu, ale pouze několik stejných druhů. A tak jsme vysvětlovali, co to znamená, že u nás některé lišejníky rostou a jiné nerostou.


Galerie

Doprava v Praze – VIII.A

10. 1. 2019

Na začátku ledna se žáci VIII.A vydali k nejbližší velké komunikaci zjistit jaká je dopravní situace během dopoledne. Jednotlivé skupinky se rozmístily na vybrané lokality a v daném úseku počítaly projíždějící vozidla (auta, autobusy, tramvaje) a také počítaly či odhadovaly množství lidí v daném dopravním prostředku.


Galerie

Škodliviny v ovzduší – VIII.A

19. 12. 2018

Další týden si žáci VIII.A měli možnost zahrát hru, která se týkala plynů v našem ovzduší. Zajímavou formou se žáci seznámili s různými plyny a jejich účinky na lidský organismus. Pomocí nashromážděných vědomostí pak museli u různých tvrzení rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nepravdivé.


Galerie

Co dýcháme – VIII.A

12. 12. 2018

S VIII.A jsme zkoumali jaké škodliviny se mohou objevit v ovzduší v našem městě. Žáci na začátku složili rozstříhaný text, ze kterého se dozvěděli podstatné informace, na jejichž základě vyplňovali pracovní list. Ke správnému vyplnění jim dopomáhala i mapa s vyznačenými různými plyny vyskytujícími se v ovzduší v Praze.


Galerie