logo MDK
Zeleň

Zeleň


Co umí městská zeleň

14. 10. 2020

Bohužel nám počasí nepřálo a nemohli jsme jít následující hodinu ven. Žáci měli alespoň možnost ve třídě sestavit puzzle a dozvědět  se vše o tom, jaký význam má pro nás zeleň ve městě.


Galerie

Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin

14. 10. 2020

Pomocí ubrousků jsme na našich lokalitách zkoumali množství prachu, které uvízne na listech jehličnatých a listnatých stromů. Ubrousky použité na problémové lokalitě, byly výrazně špinavější než ubrousky použité ve venkovní učebně. Žáci se shodli, že důvodem byla vyšší četnost automobilů a městské hromadné dopravy na problémové lokalitě.


Galerie