logo MDK
Zeleň

ZeleňTermosnímek

5. 5. 2021

Pohled z okna – představa termosnímku:


Galerie

Pracovní listy

5. 5. 2021

Doplněné pracovní listy.

Důležité nové nebo pro žáky obtížné pojmy:

 • diverzita, retence, chlorofyl, vypařování

Správná fakta o zeleni:

 • Rostliny působí jako filtr škodlivin v ovzduší.
 • Stromy zachycují polétavý prach Rostliny odpařují z listů vodu, a tak zvlhčují vzduch.
 • Při odpařování vody z listů rostlin je spotřebováno hodně tepelné energie z okolního vzduchu.
 • Vzduch v blízkém okolí rostlin se tak ochlazuje.
 • Stromy a keře fungují jako protihluková bariéra.
 • Čím je porost hustší a širší, tím je jeho vliv na tlumení hluku výraznější.
 • Rostliny produkují při fotosyntéze kyslík.
 • Zeleň v městském prostředí umožňuje lidem lépe vnímat střídání ročních období.
 • Zelené plochy a parky působí kladně na lidskou psychiku.
 • Plochy osázené zelení dobře vsakují dešťovou vodu a pomáhají udržovat hladinu podzemní vody.
 • Zabraňují velkému odtoku deště do kanalizace.
 • Zeleň je domovem mnoha živočichů.
 • Je posledním možným útočištěm ve městě pro různé bezobratlé živočichy (např. hmyz), ptáky a savce.
 • Stromy zmírňují proudění větru, zabraňují vzniku vzdušných vírů a prudkým nárazům větru.
 • Stromy a keře vysázené v těsné blízkosti budov tak mohou v zimě snížit tepelné ztráty budov až o 50 %.
 • Stromy a keře zpevňují svými hlubokými kořeny půdu na svazích i na březích vodních toků. Zabraňují tak erozi.
 • Rostliny uvolňují aromatické látky, které způsobují charakteristickou vůni některých květin, stromů či keřů, zvláště v době kvetení.
 • Při fotosyntéze rostliny spotřebovávají oxid uhličitý, který vzniká při dýchání všech organismů a při spalovacích procesech.

Osobní postoj k některým tvrzením:

 • Oteplování planety a jeho důsledky nelze vnímat v běžném životě. – nevím
 • Způsobem, jak snížit znečištění vzduchu, může být vyšší využívání městské hromadné dopravy než jízdy v automobilech. – spíše souhlas
 • Je důležité mít hodně stromů v místě, kde žiju. – zcela souhlas
 • Jsem ochoten platit městu za udržování městské zeleně. – spíše souhlas
 • Pokud kolem velkých budov nezbývá prostor pro zeleň, měly by ji mít budovy porostlé fasády. – spíše souhlas

Galerie

Soubory