Mikroklima okolí školy

Projekt „Mikroklima okolí školy“ vznikl inovací úspěšného projektu „Město do kapsy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. Ve školním roce 2017/2018 projekt probíhá v sedmi školách v různých městských částech s finanční podporou Hlavního města Prahy.

Žáci zapojených škol zkoumají ovzduší, vodu a zeleň v jedné či více problematických lokalitách v okolí školy. Spolupracují s úřadem městské části, s občany a také s firmami a neziskovými subjekty působícími v dané městské části. Žáci získají především nové přírodovědné znalosti, poznají blíže prostředí, v němž žijí, a naučí se novým badatelským dovednostem.

Informace o průběhu projektových aktivit, důležitá zjištění a návrhy řešení prezentují školy mimo jiné na těchto webových stránkách. Výstupy jsou tak k dispozici široké veřejnosti. Zastupitelé městských částí mohou informace využít jako podklad pro další rozvoj obce.

Brožura - Průvodce k projektu (PDF, 1MB)

Město do kapsy

Projekt „Město do kapsy“ nabízí základním školám deset projektových dní, jejichž prostřednictvím se žáci blíže seznamují s městem či městskou částí, ve které se škola nachází. Získávají tak nejen nové znalosti o daném ekoregionu z pohledu deseti různých témat, ale učí se i novým dovednostem. Prostřednictvím práce v terénu žáci mapují danou problematiku, plní zadaný úkol či navrhují řešení konkrétního problému. Svá zjištění zpracovávají elektronicky do textové podoby a společně s fotografiemi ukládají do „elektronických kapes“ webových stránek projektu „Město do kapsy“. Na tyto stránky mohou nahlížet občané daného města či městské části a dozvědět se tak zajímavosti o aktuálních problémech v místě svého bydliště prostřednictvím informací a podnětů podávaných žáky škol.