Projekt „Město do kapsy“ nabízí základním školám deset projektových dní, jejichž prostřednictvím se žáci blíže seznamují s městem či městskou částí, ve které se škola nachází. Získávají tak nejen nové znalosti o daném ekoregionu z pohledu deseti různých témat, ale učí se i novým dovednostem. Prostřednictvím práce v terénu žáci mapují danou problematiku, plní zadaný úkol či navrhují řešení konkrétního problému. Svá zjištění zpracovávají elektronicky do textové podoby a společně s fotografiemi ukládají do „elektronických kapes“ webových stránek projektu „Město do kapsy“. Na tyto stránky mohou nahlížet občané daného města či městské části a dozvědět se tak zajímavosti o aktuálních problémech v místě svého bydliště prostřednictvím informací a podnětů podávaných žáky škol.