Mikroklima okolí školy" je dlouhodobý projekt určený pražským základním školám, kterým je díky podpoře Hlavního města Prahy ve školním roce 2017/2018 nabízen zdarma.

Projekt vznikl inovací úspěšného projektu „Město do kapsy“, který ZO ČSOP Koniklec, p. s. nabízí pražským školám od roku 2010. Je zaměřen na zkoumání životního prostředí v okolí školy (tematické okruhy Voda, Ovzduší, Zeleň) a na podporu komunikace škol s občany a organizacemi daných městských částí.

Brožura - Průvodce k projektu (PDF, 1MB)

Mikroklima okolí školy – žáci navrhují chytřejší opatření pro životní prostředí města

Mikroklima okolí školy – projekt, do kterého se zapojilo ve školním roce 2015/2016 celkem 15 pražských základních škol a víceletých gymnázií, končí. Pomocí terénních měření a pokusů žáci druhého stupně zkoumali stav životního prostředí v problematických lokalitách v okolí svých škol. Nyní navrhují opatření, která by je mohla zlepšit.

Žáci, rozdělení do skupin představujících vědecké týmy, mají za sebou např. průzkumy znečištění ovzduší a prašnosti, hustoty dopravního provozu v různých denních dobách. Mapovali rovněž vlhkostní a teplotní poměry, zhoršené vyšším zastoupením povrchů jako je asfalt a beton a naopak nižším zastoupením zeleně a vodních ploch. Děti si letos vybraly ke zkoumání např. křižovatku Národní a Spálené, Dvořákovo nábřeží u Štefánikova mostu, křižovatku Olšanská, křižovatku Prosecké a Vysočanské, ulici Argentinská nebo okolí metra Křižíkova. „Projekt staví na badatelském vyučování přímo v terénu, při kterém žáci zákonitosti spíše sami objevují, než aby jim byly předkládány jako pravda k zapamatování“, říká vedoucí projektu Lenka Winterová z Ekocentra Koniklec.


A jaká tedy jsou doporučení žáků pro města a jejich části? Žákovská měření a zjištění ukázaly, že je potřeba zejména:

  • omezování individuální automobilové dopravy ve městech
  • větší zastoupení vodních a vegetačních ploch a prvků, které příznivě ovlivňují městské mikroklima a snižují teplotu ve městě
  • udržitelné hospodaření s vodou – zejména v oblastech úspor a zasakování vody ve městě
  • budování systému zeleně


Není náhodou, že opatření v podobném duchu navrhuje i připravovaná strategie adaptace na klimatickou změnu hl. m. Prahy.


Školy zapojené do projektu v roce 2017/2018


Praha 2 Praha 4 Praha 3 Praha 1 Praha 8 Praha 12 Praha - Suchdol Praha 15 Praha - Běchovice

Školy zapojené do projektu v roce 2015/2016


Praha 2 Praha 16 Praha 8 Praha 3 Praha 9 Praha 1 Praha 12 Praha 7 Praha - Čakovice Praha - Satalice

Školy zapojené do projektu v roce 2014/2015


Praha 1 Praha 2 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 12 Praha 19 Praha - Běchovice Praha - Kunratice Praha - Čakovice Praha - Satalice Praha 15 Praha 22 Praha 9

Školy zapojené do projektu ve školním roce 2013/2014


Praha 6 Praha 17 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 7 Praha 8 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 14 Praha 15 Praha 19 Praha 22 Praha - Libuš Praha - Běchovice Praha - Kunratice Praha - Velká Chuchle Praha - Čakovice Praha - Horní Počernice