Veřejný prostor v okolí školy

Veřejný prostor v okolí školy je dlouhodobý projekt určený pražským základním školám, kterým je díky podpoře hlavního města Prahy ve školním roce 2017/2018 nabízen zdarma.

Projekt představuje humanitní, umělecký, kulturní a estetický pohled na naše životní prostředí. Je vhodný pro školy, které chtějí tímto směrem rozšířit badatelský rozměr projektu MĚSTO DO KAPSY – MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY, pro školy, které chtějí projektem naplnit vzdělávací oblasti RVP ZV Český jazyk a literatura, Dějepis, Výtvarná výchova a Člověk a zdraví v souvislosti s životním prostředím nebo pro školy humanitně či umělecky zaměřené.

Projekt je obecně zaměřen na poznání a analýzu veřejného prostoru v městské části, v níž sídlí zapojená škola, a návrh zlepšení tohoto prostoru. Důležitým rozměrem projektu je angažování škol do komunitního rozvoje obce, spočívající v zapojení žáků do analyzování a řešení problémů, v zapojení do veřejné diskuze a v komunikaci s různými skupinami obyvatel v dané městské části. Jedním z cílů je posílit školy v roli lokálních komunitních center.

Informace o průběhu projektových aktivit, důležitá zjištění a návrhy řešení prezentují školy mimo jiné na těchto webových stránkách. Výstupy jsou tak k dispozici široké veřejnosti. Zastupitelé městských částí mohou informace využít jako podklad pro další rozvoj obce.

Brožura - Průvodce k projektu (PDF, 1,3MB)


Školy zapojené do projektu v roce 2017/2018


Praha 2 Praha 12 Praha - Běchovice Praha - Suchdol Praha 3