Projekt „Město do kapsy“ zahrnuje 2 projekty týkající se životního prostředí v okolí školy. První se zabývá problematikou mikroklimatu v okolí školy. Druhá část řeší problematiku veřejného prostoru v okolí školy.

Informace o průběhu projektových aktivit, důležitá zjištění a návrhy řešení vkládají školy mimo jiné i na tyto webové stránky do svých „kapes“. Výstupy jsou tak k dispozici zastupitelům městských částí i široké veřejnosti.

Oba projekty připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. a díky podpoře Hlavního města Prahy jsou ve školním roce 2021/2022 nabízeny zdarma 7 pražským školám.

Mikroklima okolí školy 2021/2022

Školy zapojené do projektu zkoumají mikroklima svého okolí. Své výsledky, fotografie činností a návrhy úpravy okolí nahrává každá škola do svých internetových „kapes“ k informování zastupitelů městských částí a široké veřejnosti.

Veřejný prostor 2021/2022

„Veřejný prostor v okolí školy“ přivádí práci v terénu do výuky humanitních předmětů (např. dějepis, estetická výchova, výchova k občanství). Žáci hledají v okolí své školy místa se zajímavou historií, místa setkávání lidí a odpočinku, anebo naopak mapují bariéry a…