Projekt „Město do kapsy“ se zabývá mikroklimatem v okolí školy.

Informace o průběhu projektových aktivit, důležitá zjištění a návrhy řešení vkládají školy mimo jiné i na tyto webové stránky do svých „kapes“. Výstupy jsou tak k dispozici zastupitelům městských částí i široké veřejnosti.

Školy budou mít v tomto školním roce možnost navržená opatření díky získané podpoře i realizovat a tím skutečně zlepšit okolí své školy.

Projekt připravilo Ekocentrum Koniklec a díky podpoře Hlavního města Prahy je ve školním roce 2022/2023 nabízen zdarma 11 pražským školám.

Mikroklima okolí školy 2022/2023

Školy zapojené do projektu zkoumají mikroklima svého okolí. Své výsledky, fotografie činností a návrhy úpravy okolí nahrává každá škola do svých internetových „kapes“ k informování zastupitelů MČ a široké veřejnosti. Vybraná opatření pak budou v rámci projektu i skutečně realizována.