Projekt „Město do kapsy“ zahrnuje 2 projekty týkající se životního prostředí v okolí školy. První se zabývá problematikou mikroklimatu v okolí školy. Druhá část řeší problematiku veřejného prostoru v okolí školy.

Informace o průběhu projektových aktivit, důležitá zjištění a návrhy řešení vkládají školy mimo jiné i na tyto webové stránky do svých „kapes“. Výstupy jsou tak k dispozici zastupitelům městských částí i široké veřejnosti.

Oba projekty připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. a díky podpoře Hlavního města Prahy jsou ve školním roce 2018/2019 nabízeny zdarma 15 pražským školám.