logo MDK

Veřejný prostor – O projektu

Veřejný prostor v okolí školy“ přivádí práci v terénu do výuky humanitních předmětů (např. dějepis, estetická výchova, výchova k občanství). Žáci hledají v okolí své školy místa se zajímavou historií, místa setkávání lidí a odpočinku, anebo naopak mapují bariéry a problematická území. Na konci školního roku navrhují opatření ke zlepšení veřejného života v prostranstvích v okolí své školy a jedno z těchto opatření zkusí zrealizovat (např. výsadbu stromu, instalaci ptačích budek).

Cíl projektu
Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice. Vyzkoušejí si vědecké metody práce a komunikaci s různými institucemi. Získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují a poznají blíže prostředí, v němž žijí.

Jak program probíhá
Veřejný prostor v okolí školy je dlouhodobý projekt, který může probíhat v projektových dnech nebo být realizován postupně v jednotlivých hodinách výuky. Učitel se žáky pohlíží na veřejný prostor z hlediska mobility a bariér, přírodního a kulturního dědictví nebo estetiky a rekreace. Žáci se rozdělí do týmů a podle vybraného tématu sestaví dotazník pro průzkum názorů a potřeb spoluobčanů. Na základě projektových aktivit žáci navrhují a realizují vylepšení veřejného prostoru nebo informují veřejnost a zastupitelé městské části.

Projekt se žáky realizuje učitel, který je ekocentrem do projektu zaškolen, obdrží metodiku, vytisknuté pracovní listy. Vyučujícímu je ze strany ekocentra poskytována telefonická, emailová i osobní podpora po celou dobu projektu včetně asistence vyškolených lektorů přímo ve výuce.

Věková skupina: žáci 5. – 9. ročníků ZŠ
Délka programu: 6 – 12 vyučovacích hodin
Obsah vzhledem k RVP ZV: člověk a společnost, informační a komunikační technologie, český jazyk a literatura, umění a kultura, matematika a její aplikace, mediální výchova, výchova demokratického občana, environmentální výchova
Cena programu: zdarma pro všechny pražské školy
Kdy program probíhá: září – červen

Metodika ke stažení zde:

metodicka_prirucka_vp

Přehled projektových aktivit zde:

projektove aktivity_vp