Mikroklima okolí školy 2022/2023

Školy zapojené do projektu zkoumají mikroklima svého okolí. Své výsledky, fotografie činností a návrhy úpravy okolí nahrává každá škola do svých internetových „kapes“ k informování zastupitelů MČ a široké veřejnosti. Vybraná opatření pak budou v rámci projektu i skutečně realizována.
ZŠ Rakovského

Rakovského 3136/1,Praha 12-Modřany,143 00

KAPSY

Poslední příspěvky

Posouzení kvality vody ve vodním toku