logo MDK
Prezentace výstupů

Prezentace výstupů


Návrhy možných řešení

28. 12. 2023

  1. Výsadba nové zeleně na pozemku školy – zajištění stínu, ochlazení a pročištění vzduchu
  2. Svody na dešťovou vody na kůlnu na školním pozemku – dešťová voda by byla využita na zalévání záhonu na pozemku školy

Tyto návrhy byli prodiskutovány se žáky a s vedením školy a nakonec zvítězil návrh číslo 1. – výsadba stromů. Na pozemku školu na hřišti školní družiny budou vysazený stromy a keř (jeřáb oskeruše, červená jabloň, hloh velkoplodý a kdoule).


Galerie