ZŠ náměstí Curieových

Žáci si v úvodu projektu vytipují jednu nebo více problematických lokalit a jednu kontrolní lokalitu. Dále se věnují projektovým aktivitám rozdělených do třech témat: Ovzduší, Voda, Zeleň. V některých projektových aktivitách zkoumají mikroklimatické principy obecně, v jiných zkoumají přímo vytipované lokality. Učitelé nahrávají fotografie, výsledky měření a návrhy úprav lokalit do internetových „kapes“ své školy. Vybraná žáky navržená opatření budou v rámci projektu realizována.