logo MDK
Ovzduší

Ovzduší


Dopravní zatížení

12. 3. 2023

S žáky jsme v polovině března sledovali dopravní zatížení v okolí naší školy, konkrétně na křižovatce kolem Sofijského náměstí. Žáci po jednotlivých skupinkách počítali množství osob v osobních autech, autobusech a tramvajích v odpoledních hodinách (mezi 14 a 15 hodinou) a v ranní špičce (8:00 – 9:00).

Žáci zjistili, že v dopoledních hodinách jezdí výrazně více lidí hromadnými dopravními prostředky, zatímco počet osobních aut byl zhruba stejný v obou časech. Nicméně v odpoledních hodinách byly tramvaje a autobusy poloprázdné.


Pátrání po stromových lišejnících

4. 1. 2023

Skupiny ze třídy 8C se vzhledem ke krásnému a teplému počasí v úterý 3.1. vypravili ven pátrat po stromových lišejnících. Celkem pozorovali lišejníky na 20 různých stromech různých druhů a objevili na 9 z nich druh Hypogymnia physodes, na 4 z nich Parmelia sulcata, na 9 Parmelia glabratula, na 10 Chrysothrix candelaris, na 2 Lecanora chlarotera, na 4 Evernia prunastri a na 2 Parmelia subdrudecta. Nenalezli jsme pouze 2 druhy uvedených lišejníků. Žáci tedy vyvodili, že v naší městské části je koncentrace SO2 nižší než 20mikrogramů na m3.


Galerie