logo MDK

Dotazníkové šetření

15. 5. 2019

Žákům byly rozdány dotazníky a byl jim zadán úkol, aby oslovili své rodiče, případně prarodiče, známé a sousedy, kteří žijí v blízkosti školy, zda by jim dotazník pomohli vyplnit.

Následně je přinesli do školy. Dotazníky ze všech tří skupin (tříd) byly následně posouzeny.