logo MDK

Hledání problémové lokality

31. 1. 2024

Projektu Město do kapsy – Mikroklima okolí školy se v letošním roce účastní dvě třídy šestého ročníku. V úvodu jsme nejprve ve skupinkách a poté společně přemýšleli nad vším, čím člověk přírodu ve svém okolí ohrožuje a ničí, ale také nad tím, jak jí pomoci a chránit.

V mapě našeho bydliště spuštěné na interaktivní tabuli žáci zaznamenávali nejzelenější místa obce a plochy, které jsou z hlediska životního prostředí nejvíce zatíženy. Stanovili jsme si hypotézy proč tomu tak pravděpodobně je a během školního roku si budeme tyto hypotézy ověřovat, nebo je vyvracet.

Za problémovou lokalitu byla vybrána hlavní silnice Českobrodská s křižovatkou před budovou školy.

Jako kontrolní lokalita nám v případě potřeby poslouží školní zahrada.


Galerie