logo MDK

Lov v Jalovce

31. 1. 2024

Na podzim jsme se pokusili zmonitorovat výskyt bezobratlých organismů v blízkém vodním toku Rokytka – Jalovka. Vzhledem k nepříznivému počasí a pozdnímu podzimnímu období, nebyl lov příliš úspěšný. Podařilo se nám pozorovat pouze pár larev motýlic, vodní berušku a blešivce. Tento pokus budeme na jaře znovu opakovat.


Galerie