logo MDK

Oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxid siřičitý, polyaromatické uhlovodíky, prachové částice…

11. 6. 2024

Žáci se hravou formou seznámili s různými typy škodlivin, které můžeme ve vzduchu nalézt. Poté jsme si pomocí mapek ukázali, jaké je zatížení jednotlivými škodlivinami v praxi a děti přicházely s vysvětleními proč tomu tak je.

Zároveň jsme si vysvětlili, jak se znečištění ovzduší může stanovovat a na co všechno může mít vliv.


Galerie