logo MDK

Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení

29. 5. 2019

Žáci si pro lepší přehlednost vyrobili velký plakát, kam zapsali a nalepily veškeré získané informace. Následně diskutovali o tom, co by bylo možné zlepšit v okolí naší školy.


Galerie