logo MDK

Vodní zdroje v okolí naší školy a jejich význam

2. 5. 2023

V této kapse jsme si povídali o důležitosti vody v přírodě a vodním koloběhu jak v přírodě, tak ve městě a také jsme se věnovali vyhodnocení kvality vodních zdrojů v okolí naší školy.

Nejprve jsme si tedy vyzkoušeli hru, při které jsme se dověděli, jak voda ovlivňuje mikroklima, že například ochlazuje okolí daného zdroje, zároveň ji můžeme také využít jako okrasný prvek atd. Proto je důležité mít v okolí spoustu různých vodních prvků, které pak plní různé funkce.
Pak jsme vyrazili do terénu vyhodnotit kvalitu vodních prvků v našem okolí.

V našem nejbližším okolí se nachází pouze řeka Vltava, proto jsem se věnovali především jí.


Galerie