logo MDK

Vymezení pozorované oblasti

11. 6. 2024

S žáky jsme si na úvodní hodině vymezili pojem mikroklima. Poté žáci pomocí myšlenkové mapy přicházeli s možnými problémy, které by mohly mikroklima zhoršovat. Žáci došli k tomu, že by mikroklima mohlo být ovlivněno znečištěním ovzduší, vody apod. Poté jsme si vysvětlili důležitost dalších aspektů jako přítomnosti vody a zeleně.

Na další hodině jsme vyrazili do terénu, kde jsme pozorovali přítomnost jednotlivých prvků, znečištění…
Děti si svá pozorování zakreslovala do mapy, jenž jsme ve škole vyhodnotili a vybrali naši finální zkoumanou lokalitu.

Děti vybraly okolí školy, ve kterém tráví nejvíce času a proto je pro ně důležité, aby se v něm cítily dobře.

Jako problémovou lokalitu jsme vybrali křižovatku u Právnické fakulty Univerzity Karlovy, okolí stavby hotelu Intercontinental a stavbu u hřiště na Františku, jako kontrolní pak sloužila oblast u zahrady Klášteru sv. Anežky.


Galerie