logo MDK

Vyplnění dotazníků

15. 5. 2019

Třídy 6.A, 6.C a žáci přírodopisných praktik 7. ročníku, postupně vyplnili dotazníky v počítačové učebně.

Následně se seznámili s tématem a náplní projektu Mikroklima okolí školy. A ujasnili si pojmy klima a mikroklima.


Galerie