logo MDK

Výstupy z projektu

27. 6. 2019

Účastníci projektu vytvořili shrnující nástěnku s nejdůležitějšími postřehy a závěry.

Také připravili návrh, jak by mohlo být vylepšeno Sluneční náměstí v blízkosti školy.